Pancéřový závit

Pancéřový závit byl vytvořený v Německu a používá se v německy hovořících zemích a v sousedních zemích. V současné době se se závitem potkáme velmi málo.

  • označuje se „Pg“
  • tvořícím profilem je trojúhelník se zaoblenými vrcholy
  • vrcholový úhel je 80°
  • využití: spojování kabelových vývodek, elektroinstalace

Označení

Pg 7

Závit se označuje poněkud neobvykle. Za zkratkou Pg následuje číslice, která se nevztahuje na vnější, ani na vnitřní průměr elektroinstalační trubky. Do trubky bývala vložena papírová vložka jako izolace a podle vnitřního průměru izolace je odvozeno značení.