Mazací soustava

Mazací soustava zajišťuje mazání motoru.

Účel mazání:
 • snížení ztrát způsobených třením
 • utěsnění pístu ve válci
 • odvádění nečistot
 • odvádění tepla
 • snížení hlučnosti
 • konzervace vnitřku motoru
Druhy mazání:

 1. tlakové oběžné (čtyřdobé motory)
  1. s mokrou klikovou skříní
  2. se suchou klikovou skříní (z nádrže)

 1. mastnou směsí (dvoudobé motory)
  1. přidávání oleje do nádrže s palivem
  2. odloučené (z nádrže)


Teploty oleje v různých částech motoru:

vačková hřídel – 80°C – 110°C

dno pístu – 180°C – 300°C

pístní čep140°C – 220°C

ojniční ložiska – 115°C – 185°C

hlavní ložiska klikového hřídele – 100°C – 170°C

spodní víko motoru – 80°C – 150°C


Mazací soustava čtyřdobých motorů

Hlavní části:
Olejové čerpadlo

Má za úkol nasát olej a následně ho dopravovat na mazaná místa motoru.

Druhy:

 1. s vnějším ozubením
 2. s vnitřním ozubením (srpkové)
 3. trochoidní

 

Čistič oleje (olejový filtr)

Odstraňuje nečistoty z mazacího oleje.

Druhy:

 1. podle objemu filtrovaného oleje
  1. plnoprůtokové
  2. obtokové
 2. podle konstrukce
  1. štěrbinové
   • lamelové
   • z navinutého drátu
  2. s papírovou čistící vložkou
   • s výměnnou vložkou
   • nerozebíratelné
  3. odstředivé
  4. plstěné
Mazací soustava - papírová vložka filtru s O-kroužkem
Papírová vložka filtru s O-kroužkem
Mazací soustava - nerozebíratelný filtr
Nerozebíratelný filtr
Redukční ventil

Zajišťuje udržení předepsaného tlaku v mazací soustavě. Může být umístěn v tělese čerpadla nebo na stěně klikové skříně.

 

Chladič oleje

Slouží k odvádění tepla z mazacího oleje. Používá se zejména u motorů, které jsou více tepelně zatížené.

Druhy:

 1. vzduchem chlazený chladič oleje
 2. kapalinou chlazený chladič oleje

 

Tlakoměr

Zobrazuje uživateli tlak oleje v mazací soustavě motoru.

Způsob signalizace tlaku oleje:

 1. opticky
  • kontrolka mazání
  • hodnota tlaku na přístrojové desce
 2. akusticky

 

Olejové vedení

Propojuje jednotlivé komponenty mazací soustavy a mazaná místa motoru.

 

Motorový olej

Jedná se o náplň mazací soustavy.

Motorový olej - balení 1L

Rozdělení:

 1. podle technologie výroby
  • minerální
  • syntetické
  • polosyntetické
 2. podle použití v ročním období
  • letní
  • zimní
  • celoroční
 3. podle druhu motoru
  • pro zážehové motory
  • pro vznětové motory
  • pro plynové motory
 4. podle klasifikace
  1. viskózní klasifikace
   • dle normy SAE
  2. výkonnostní klasifikace
   • dle normy API (jakostní norma – American Petroleum Institute)
   • dle normy ACEA (značení olejů evropské výkonové klasifikace)
   • dle normy MIL (americká armáda)
   • dle normy JASO (Japonsko)
   • dle výrobce automobilů / motorů (BMW, DAF, Man, Mercedes-Benz, Volvo, Volkswagen,…)
 5. podle použití přísad (aditiv)
  • aditivované
  • neaditivované
 6. podle účelu
  • mazací
  • vyplachovací

Důležité vlastnosti olejů, jako je například viskozita, obsah vody, bod vzplanutí a další, se určují laboratorními zkouškami.

Minerální oleje se vytvářejí úpravou ropy. Jejich výhodou je nižší cena, nevýhodou ovšem horší vlastnosti.

Syntetické oleje jsou charakteristické vyšší tekutostí za nižších teplot, jsou menším zdrojem uhlíku a síry a mají menší odparnost. Nevýhodou je vyšší cena a některé jejich složky mají horší mazivost.

Polosyntetické olej se vytváří smícháním minerálních a syntetických olejů, díky čemuž dojde k vytvoření kompromisů vlastností a ceny.

Přísady (aditiva) se rozdělují na výrobní a povýrobní, podle toho kdy dojde k jejich přimísení do oleje. Slouží k vylepšení vlastností olejů. 

 1. antioxidanty – zajišťují stabilitu oleje a chrání ho před oxidací s kyslíkem
 2. detergentně disperzní přísady – pomáhají zachovat vnitřní čistotu motoru
 3. modifikátory viskozity – vylepšují viskozitní index
 4. protiotěrové přísady
 5. protikorozní přísady – inhibitory koroze
 6. protipěnivostní přísady
 7. snižovače bodu tuhnutí
 8. vysokotlaké přísady

PODROBNÉ INFORMACE K VISKOZITÁM A SPECIFIKACÍM OLEJŮ


Mazací soustava dvoudobých motorů

U dvoudobých spalovacích motorů dochází k mazání pomocí mastné směsi, která putuje skrze prostor mechanismu až do spalovací komory, kde dojde k jejímu následnému zapálení. Směs je tvořena palivem a olejem, který se do paliva dostane buď přímým smícháním v palivové nádrži a nebo následně z odloučené olejové nádrže.

Pro mazání dvoudobých motorů slouží speciální oleje a je potřeba je s palivem míchat v poměru určeném výrobcem vozidla / motoru, jinak by mohlo dojít k jeho poškození nebo nesprávnému chodu.