Šroubové spoje

Šroubové spoje jsou nejčastěji používané rozebiratelné spoje. Pro jejich vytvoření používáme nejčastěji šroub (svorník), matici a podložku.

Podstatu tohoto spoje tvoří silový styk mezi spojovanými součástmi, ke kterému dojde důsledkem utažení spojovacích prvků.

Základní druhy šroubových spojů

  1. s průchozím šroubem a maticí – spojované díly se stáhnou mezi hlavu šroubu a matici. Pro vylepšení mechanických vlastností tohoto spoje, můžeme pod matici umístit podložku.
  2. se závrtným šroubem – první součást se spojí pomocí šroubu s druhou součástí, ve které je vytvořený závit.
  3. se svorníkem a maticí – první součástí prochází skrze svorník, který je dotažený v závitu druhé součásti. Součásti se následně stáhnou pomocí matice, která se umístí a dotáhne na svorník.
Šroubové spoje - druhy