Šnekové dopravníky

Šnekové dopravníky slouží k dopravě drobného materiálu na kratší vzdálenost. Uzavřeným unášecím prostředkem je šnek.

Princip činnosti

Hnacím elementem je šnek, který plní funkci šroubu. Dopravovaná látka plní princip matice.
Nevýhodou je velké opotřebení všech součástí.

Základní parametry

Výpočty - šnekové dopravníky