Odpružení vozidel

Účelem odpružení je:

  • zajistit stály styk kola s vozovkou
  • zabezpečit dostatečné pohodlí jízdy
  • zmenšit přenos kmitavých pohybů náprav na karoserii
  • zmenšit namáhání rámu
  • zajistit bezpečné a plynulé ovládání vozidla

Odpružení se nachází mezi nápravou a rámem (popř. karoserií).

Ocelové pružiny dělíme na:

  1. Listové pružiny
  2. Zkrutné tyče
  3. Vinuté pružiny