Pásové dopravníky

Pásové dopravníky jsou nejpoužívanější dopravníky, u kterých je tažným i nosným elementem bezkoncový pás, který je napnutý hnacím a hnaným bubnem. Po celé nosné délce je pás podpírán podpěrnými válečky. Vratný buben bývá napínací. Podle druhu dopravované látky a způsobu usměrnění přepadávání se pásové dopravníky doplňují čistícím zařízením a zhrnovačem.
Příčný průřez pracovní větví je buď rovný nebo korýtkový, nezatížená větev má průřez pouze rovný.
Úhel sklonu ε musí být vždy menší než sypný úhel ψ a zároveň menší než úhel odpovídající součiniteli tření mezi pásem a bubnem.

Druhy pásových dopravníků

 • pojízdné
 • přenosné
 • dálkové – vzdálenosti až několik kilometrů, rychlost kolem 20 km/h
 • strmé

Hlavní části pásových dopravníků

Pasové dopravníky - schéma

Pásy

Hlavní nosný prvek dopravníku. Bývá bezkoncový.

Pryžové
 • teploty -30°C ÷ 60°C
 • bývají opatřeny textilním nebo ocelovým kordem a krycími pryžovými vrstvami
 • nejsou vhodné pro abrazivní materiály
PVC
 • jsou vhodné tam, kde nechceme používat pryž
 • jsou nevhodné pro výbušná prostředí (statická elektřina)
Textilní
 • pro dopravu látek s malou sypnou rychlostí, bez ostrých hran
Ocelové
 • používají se pro horké a velmi abrazivní materiály a také z hygienických důvodů
Drátěné
 • pro horké abrazivní materiály, kde současně s dopravou probíhá chlazení

Bubny

Hnací
 • spojené s motorem a převodovkou
 • z důvodu zvýšení součinitele tření jsou opatřeny vhodným povlakem
Vratné
 • nachází se naproti hnacím bubnům, na druhém konci pásu
Vodící
 • zvětšují úhel opásání na hnacích a hnaných bubnech
Napínací
 • mohou být zároveň i vratné

Podpěrné válečky

 • podepírají pás v nosné i vratné větvi
 • jsou nejčastěji opatřeny valivými ložisky
 • sada válečků vytváří válečkovou stolici
 • v nezatížené části je vzdálenost válečkových stolic dvojnásobná než u nosné části, kde bývá 1 až 1,5 metru

Poháněcí stanice

 • bývá na nejvyšším místě dopravníku i s převodovkou
 • z důvodu šetření místem je možné použít elektrický buben
 • u šikmých dopravníků musí mít brzdu

Napínací stanice

 • má posuvný napínací buben, který může být zároveň vratný
 • napínání lze provést závažím, šroubem nebo pružinou

Nakládací stanice

 • má vhodnou násypku, která usměrňuje dopadání materiálu na pás

Odváděcí stanice

 • zajišťuje přepadávání materiálu na vhodném místě
 • je-li nutno odběr měnit, je možné použít shrnovačů