Kontrola a měření

Rozdělení měření

Podle způsobu měření a vyhodnocování výsledků rozeznáváme měření přímé a nepřímé.

Přímé měření

Při přímém měření odečteme ze stupnice měřidla hodnotu měřené veličiny:

 • Posuvným měřítkem
 • Mikrometrem
 • Základními měrkami
 • Délkovými měřícími stroji
 • Souřadnicovým měřícím strojem
 • Laserovým délkoměrem
Nepřímé měření

Při nepřímém měření seřídíme měření tak, aby při kontrolovaném rozměru ukazovalo nulu, a pak měříme pouze odchylku od jmenovitého rozměru. Měřidla pro nepřímé měření se nazývají komparátory.

 • Pro praktickou kontrolu jsou tato měřidla výhodnější, protože si na stupnici můžeme nastavit značky + a -. Díky tomu můžeme hned vyřadit zmetky a vlastní rozměr vůbec neřešit.
 • Toto měření je možné i automatizovat tak, že značku + a – napojíme na světelnou nebo zvukovou signalizaci, případně na třídící stanici, která zmetky vyřadí.
 • Při vysokém stupni automatizace může mít signalizace vliv na seřízení stroje.
 • Digitální přímá měřidla mohou sloužit jako nepřímá, jestliže při požadovaném rozměru, tlačítkem ZERO, měřidlo vynulujeme.

Některé vlastnosti měřidel

 • Přesnost – schopnost dávat hodnoty, které odpovídají skutečnému rozměru měřené veličiny
 • Správné měřidlo – měřidlo, kterým jsme schopni naměřit měřenou veličinu
 • Citlivost měřidla – poměr mezi pohybem dotyku měřidla a pohybem ukazatele
 • Konstanta měřidla – údaj, kterým se vynásobí hodnota na ukazateli
 • Reverzibilita měřidla – schopnost měřidla dávat stejné údaje, jestliže měřená veličina roste nebo klesá
 • Zpoždění měřidla – doba mezi změnou měřené veličiny a pohybem ukazatele (důležité u zvukové a světelné signalizace)

Rozdělení měřících prostředků

 • nejjednodušší měřící prostředek – míra – lze jí měřit pouze jednu hodnotu měřené veličiny
 • měřidlo – technický prostředek sloužící k zjišťování velikosti dané veličiny. Nazývá se podle názvů výrobce (obchodní název) nebo podle účelu – např.: dutinoměr (měření dutin).
 • měřící přistroj – měřící prostředek, který zobrazuje měřenou veličinu ve zvětšené velikosti
 • měřící stroj – má velké rozměry, často mechanický pohon jednotlivých částí

Druhy chyb

Hrubé

Vznikají nepozorností nebo špatným měřením. Odstraníme je opakováním měření.

Systematické

Neustále se opakují. Jsou to například chyby přístroje. Vznikají špatným seřízením, čtením, atd.

Náhodné

Vznikají z neznámých příčin a nedají se odstranit. Můžeme na základě statistik vypočítat jejich velikost. Poté můžeme říct, že její velikost je aritmetický průměr, ale skutečná hodnota leží v rozmezí aritmetického průměru ± možná chyba.