Pákové mechanismy

Základem pákových mechanismů je páka. Je to strojní součást otočně uložená na čepu, na níž působí síla, která způsobuje točivý moment. Opisuje-li páka velký úhel pootočení, nazývá se klika.

Úkoly pákových mechanismů

 • zajistit přenos pohybu a síly z jednoho hřídele na druhý
 • umožnit změnu směru smyslu otáčení
 • umožnit změnu velikosti síly
 • přeměnit točivý pohyb na přímočarý a obráceně

Materiály pák

 • šedá litina
 • ocel na odlitky
 • konstrukční ocel
 • slitiny neželezných kovů

Způsob výroby

 • vystřihování
 • kování
 • odlévání (tlakové lití)
 • svařování

Základní typy pák

Jednoramenná páka

Dvouramenná páka

Přímá

Nepřímá

Trojramenná páka