Vozíkové a závěsné dopravníky

Vozíkové a závěsné dopravníky se užívají k mezioperační nebo meziobjektové dopravě rozpracovaných výrobků při hromadné výrobě. Rychlost dopravy může být stálá, proměnlivá nebo přerušovaná.