Vozíkové a závěsné dopravníky

Užívají se k mezioperační nebo meziobjektové dopravě rozpracovaných výrobků při hromadné výrobě. Rychlost dopravy může být stálá, proměnlivá nebo přerušovaná.