Spalovací motory

Spalovací motory jsou tepelné stroje, které přeměňují tepelnou energii na mechanickou energii. Setkat se s nimi můžeme v dopravních a a mobilních mechanizačních prostředcích.

Rozdělení spalovacích motorů

Pístové spalovací motory

 1. s přímočarým vratným pohybem pístu
 2. s krouživým pohybem pístu

Spalovací turbíny

Reaktivní motory

 1. proudové
 2. raketové
Dělení pístových spalovacích motorů podle:

Druhu použitého paliva

 1. benzinové
 2. naftové
 3. plynové (LPG, CNG)
 4. smíšené (např. benzin + LPG)
 5. ostatní (např. vodík)

Počtu zdvihů připadajících na pracovní cyklus

 1. dvoudobé
 2. čtyřdobé

Počtu válců

 1. jednoválcové
 2. víceválcové

Smyslu otáčení

 1. pravotočivé
 2. levotočivé

Způsobu plnění válců

 1. nepřeplňované (atmosférické)
 2. přeplňované (turbodmychadlem / kompresorem)

Způsobu zapálení směsi

 1. zážehové
 2. vznětové

Uspořádání a polohy válců

 1. řadové
 2. do V (vidlicové)
 3. do W (vějířové)
 4. hvězdicové
 5. s protilehlými válci
 6. ležaté
 7. šikmé
 8. stojaté

Způsobu tvoření směsi

 1. před pracovním válcem
 2. přímo v pracovním válci

Pohybu pístu

 1. s přímočarým vratným pohybem
 2. s rotačním pohybem (Wankel)

Způsobu chlazení

 1. přímé (vzduchem chlazené)
 2. nepřímé (kapalinou chlazené)
 3. smíšené

Použitého rozvodu

 1. s pístovým rozvodem
 2. s šoupátkovým rozvodem
 3. s ventilovým rozvodem

Způsobu mazání

 1. tlakové oběžné mazání
 2. mazání mastnou směsí

Druhu použitého klikového mechanismu

 1. s úplným klikovým mechanismem
 2. s neúplným klikovým mechanismem
 3. s vyoseným klikovým mechanismem

Počtu ventilů v hlavě jednoho válce

 1. dvouventilové
 2. víceventilové

Poměru zdvihu k průměru vrtání válce

 1. podčtvercové (z < D)
 2. čtvercové (z = D)
 3. nadčtvercové (z > D)

Střední pístové rychlosti

 1. pomaloběžné (v < 6,5 m/s)
 2. rychloběžné (v > 6,5 m/s)

Počtu pístů v jednom pracovním válci

 1. s jedním pístem
 2. se dvěma písty

Počtu pracovních ploch jednoho pístu

 1. jednočinné
 2. dvojčinné