Spalovací motory

Spalovací motory jsou tepelné stroje, které přeměňují tepelnou energii na mechanickou energii. Setkat se s nimi můžeme v dopravních a a mobilních mechanizačních prostředcích.

Rozdělení spalovacích motorů

Pístové motory

 1. s přímočarým vratným pohybem pístu
 2. s krouživým pohybem pístu

Spalovací turbíny

Reaktivní motory

 1. proudové
 2. raketové
Dělení pístových spalovacích motorů

Podle druhu použitého paliva

 1. benzinové
 2. naftové
 3. plynové (LPG, CNG)
 4. smíšené (např. benzin + LPG)
 5. ostatní (např. vodík)

Podle počtu zdvihů připadajících na pracovní cyklus

 1. dvoudobé
 2. čtyřdobé

Podle počtu válců

 1. jednoválcové
 2. víceválcové

Podle smyslu otáčení

 1. pravotočivé
 2. levotočivé

Podle způsobu plnění válců

 1. nepřeplňované (atmosférické)
 2. přeplňované (turbodmychadlem / kompresorem)

Podle způsobu zapálení směsi

 1. zážehové
 2. vznětové

Podle uspořádání a polohy válců

 1. řadové
 2. do V (vidlicové)
 3. do W (vějířové)
 4. hvězdicové
 5. s protilehlými válci
 6. ležaté
 7. šikmé
 8. stojaté

Podle pohybu pístu

 1. s přímočarým vratným pohybem
 2. s rotačním pohybem (Wankel)

Podle způsobu tvoření směsi

 1. před pracovním válcem
 2. přímo v pracovním válci

Podle způsobu chlazení

 1. přímé (vzduchem chlazené)
 2. nepřímé (kapalinou chlazené)
 3. smíšené

Podle způsobu mazání

 1. tlakové oběžné mazání
 2. mazání mastnou směsí

Podle použitého rozvodu

 1. s pístovým rozvodem
 2. s šoupátkovým rozvodem
 3. s ventilovým rozvodem

Podle druhu použitého klikového mechanismu

 1. s úplným klikovým mechanismem
 2. s neúplným klikovým mechanismem
 3. s vyoseným klikovým mechanismem

Podle počtu ventilů v hlavě jednoho válce

 1. dvouventilové
 2. víceventilové

Podle poměru zdvihu k průměru vrtání válce

 1. podčtvercové (z < D)
 2. čtvercové (z = D)
 3. nadčtvercové (z > D)

Podle střední pístové rychlosti

 1. pomaloběžné (v < 6,5 m/s)
 2. rychloběžné (v > 6,5 m/s)

Podle počtu pístů v jednom pracovním válci

 1. s jedním pístem
 2. se dvěma písty

Podle počtu pracovních ploch jednoho pístu

 1. jednočinné
 2. dvojčinné