Litiny

Jsou to slitiny železa a uhlíku, které obsahují více než 2,14% uhlíku (dále obsahují fosfor, křemík a síru). Vytvářejí se v kuplovně nebo v indukčním kelímku.

Kuplovna
 • kuplovna (kupolní pec) = pec válcového tvaru, které je vyzděná žáruvzdornými cihlami
 • do kuplovny se vsází: koks, surové železo, šrot a vápenec. Vhání se sem vzduch.
 • roztavená litina se shromažďuje v nístěji. Odpich se provádí otvorem, který vede do předpecí.
Indukční kelímek
 • slouží pro menší množství materiálu

Druhy podoby grafitu v litině:

 1. lupínkový
 2. kuličkový
 3. temperový
 • grafit tlumí chvění a zvyšuje žáruvzdornost a korozivzdornost. Zároveň má díky vysokému obsahu uhlíku samomaznou schopnost.

Šedá litina

 • obsahuje 2,6%-3,6% uhlíku
 • pevnost v tahu – 100-400 [MPa]
 • jedná se o nejběžnější druh litiny s lupínkovým grafitem. Lupínky snižují pevnost v tahu a zvyšují křehkost.
 • nehodí se na dynamicky namáhané součástky
 • dobře odlévatelná a obrobitelná, odolnější proti korozi než ocel, tlumí chvění, snáší odlévání v tlaku, má drobivou třísku
 • lze u ní provádět žíhání na odstranění vnitřního pnutí
 • šedou litinu je možné legovat chromem, hliníkem, křemíkem a manganem
 • využití: základní rámy strojů
Zlepšení vlastností šedé litiny

Lepších vlastností dosáhneme postupem, při kterém se lupínkový grafit mění na zrna → očkovaná litina. Při odlévání se přidají látky na změnu lupínkové krystalizace grafitu na zrna. Pevnost stoupne na 300-400 [MPa].

Tvárná litina

 • jedná se o litinu s kuličkovým grafitem
 • vzniká tak, že se do pánve s roztavenou litinou přidá mangan a chrom → grafit se svine do kuliček = globulární grafit
 • využití: tělesa armatur, součásti převodovek, ozubená kola

Temperovaná litina

 • „bílá litina“
 • místo grafitu obsahuje karbid železa
 • odlévá se do kokil
 • tvrdá – nedá se obrábět → žíhá se při 900°C (=temperování)
 • podobná šedé litině, ale tvrdší
 • využití: odlitky s menší hmotností, armatury
Dělení podle druhu lomu
 1. s bílým lomem – korozivzdorná
 2. s černým lomem – pro dynamicky namáhané součásti
 3. s perlitickým lomem – středně namáhané součástky (klikové hřídele)