Ložiska

Ložiska jsou součásti, které umožňují uložení čepů a hřídelů. Přenášejí zatížení hřídele na ostatní části stroje a zajišťují vzájemnou polohu pevných a točivých součástí.

Kluzná ložiska

Tato ložiska umožňují otáčení při kluzném tření.

Zdroj: www.skf.com

Výhody
 • jednoduchá konstrukce
 • nízká cena
 • snadná a rychlá montáž
 • snadná oprava
 • přenáší rázy
Nevýhody
 • velké opotřebení vlivem tření
 • velká spotřeba maziva
 • větší rozměry a hmotnost
 • větší náchylnost k zadření

Základní členy kluzných ložisek

 • pouzdro (pánev)
 • výstelka
 • těleso ložiska (ložiskový domek)

Mazání kluzných ložisek

Úkoly mazání
 • snižovat tření
 • chladit
 • chránit proti korozi
 • odvádět nečistoty
 • dotěsňovat
Rozdělení podle skupenství maziva
 1. kapalná – minerální a syntetické oleje
 2. plastická – mazací tuky, vazelíny
 3. tuhá – grafit
Rozdělení podle způsobu mazání

a) krátkodobé – maznicí

b) dlouhodobé

  1. brodivé – nejčastěji převodovky
  2. rozstřikem bez tlaku
  3. rozstřikem s tlakem
  4. kroužkové
  5. kapací maznicí
  6. knotové mazání
  7. oběhové tlakové mazání

Valivá ložiska

U valivých ložisek se čep hřídele odvaluje na rotačních tělískách, tím je smykové tření nahrazeno třením valivým, které je menší.

Výhody
 • přenášejí velká zatížení při rozběhu a doběhu
 • nepotřebují záběh
 • odolná proti zadření
 • malá spotřeba maziva
 • mohou pracovat i při vysokých otáčkách
 • montáž, údržba i výměna je snadná
Nevýhody
 • vyšší pořizovací cena (přesná výroba)
 • hlučnější
 • nevhodné pro vysoké rychlosti
 • nesnáší rázy

Základní členy valivých ložisek

 • vnější kroužek
 • valivá tělíska
 • klec
 • vnitřní kroužek

Rozdělení valivých ložisek

Rozdělení podle směru přenášené síly
 1. radiální
 2. axiální
Rozdělení podle valivých ložisek
 1. kuličková
 2. válečková
 3. soudečková
 4. kuželíková
 5. jehlová
Rozdělení podle konstrukčního provedení
 1. klasická
 2. zvláštní
 3. miniaturní