Ložiska

Ložiska jsou součásti, které umožňují uložení čepů a hřídelů. Přenášejí zatížení hřídele na ostatní části stroje a zajišťují vzájemnou polohu pevných a točivých součástí.

Kluzná ložiska

Tato ložiska umožňují otáčení při kluzném tření.

Zdroj: www.skf.com

Výhody
Nevýhody

Základní členy kluzných ložisek

 • pouzdro (pánev)
 • výstelka
 • těleso ložiska (ložiskový domek)

Mazání kluzných ložisek

Úkoly mazání
Rozdělení podle skupenství maziva
 1. kapalná – minerální a syntetické oleje
 2. plastická – mazací tuky, vazelíny
 3. tuhá – grafit
Rozdělení podle způsobu mazání

a) krátkodobé – maznicí

b) dlouhodobé

  1. brodivé – nejčastěji převodovky
  2. rozstřikem bez tlaku
  3. rozstřikem s tlakem
  4. kroužkové
  5. kapací maznicí
  6. knotové mazání
  7. oběhové tlakové mazání

Valivá ložiska

U valivých ložisek se čep hřídele odvaluje na rotačních tělískách, tím je smykové tření nahrazeno třením valivým, které je menší.

Výhody
Nevýhody

Základní členy valivých ložisek

 • vnější kroužek
 • valivá tělíska
 • klec
 • vnitřní kroužek

Rozdělení valivých ložisek

Rozdělení podle směru přenášené síly
 1. radiální
 2. axiální
Rozdělení podle valivých ložisek
 1. kuličková
 2. válečková
 3. soudečková
 4. kuželíková
 5. jehlová
Rozdělení podle konstrukčního provedení
 1. klasická
 2. zvláštní
 3. miniaturní