Frézování

Jako frézování označujeme obrábění rovinných nebo tvarových ploch vnitřním nebo vnějším nástrojem. Hlavní řezný pohyb vykonává nástroj (fréza) a je otáčivý. Vedlejší pohyb koná obrobek a je posuvný přímočarý, otáčivý nebo obecný.

NÁSTROJ = FRÉZA, STROJ = FRÉZKA

Základní druhy frézování

a) frézování čelem čelní frézy

b) frézování obvodem válcové frézy

  1. frézování sousledné
  2. frézování nesousledné

Frézování sousledné

Tloušťka třísky se mění z maxima do minima. Vodorovná složka síly působí ve směru posuvu, svislá složka síly přitlačuje obrobek ke stolu frézky.

 • menší opotřebení nástroje
 • lepší jakost povrchu
 • menší požadavky na upnutí
 • větší rázy při vnikání nástroje do obrobku
Použití

Měkké a houževnaté materiály. Méně vhodné pro hrubování.

Grafické znázornění - sousledné frézování

Frézování nesousledné

Tloušťka třísky se mění od nuly do maxima. Vodorovná složka síly působí ve směru pohybu, svislá složka síly obrobek zvedá. Protože zub zabírá z nulové tloušťky třísky, ze začátku dochází jen k pěchování a tření, až po nějaké chvíli začíná zub řezat.

 • záběr zubů nezávisí na hloubce řezu
 • práce je klidnější a bez rázů
 • menší řezný výkon
 • horší jakost povrchu
 • řezná síla vytahuje obrobek z upínače – je potřeba pevné upnutí
 • rychlejší opotřebení nástroje
Použití

Vhodné pro hrubování. Opracovávání výkovků, odlitků, apod.

Grafické znázornění - nesousledné frézování

Druhy frézování podle ploch

 1. frézování rovinných ploch
 2. frézování osazení
 3. frézování drážek
 4. frézování tvarů

Druhy fréz

a) stopkové

b) nástrčné

  1. válcová
  2. čelní válcová
  3. frézovací hlava
  4. kotoučová
  5. úhlová
  6. tvarová
Požadavky na frézy
 • minimální házivost
 • maximální tuhost soustavy
Nástrojové materiály fréz
 • rychlořezná ocel
 • slinuté karbidy
 • kubický nitrid boru
 • keramika

Rozdělení frézek

Podle polohy vřetena

 1. svislé – vertikální
 2. vodorovné – horizontální

Podle konstrukce

 1. konzolové
 2. stolové
 3. rovinné – portálové
 4. speciální
Konzolové frézky

Na konzoli je umístěn pracovní stůl, konzola umožňuje svislý pohyb stolu.

Stůl má podélný i příčný posuv.

Dělení:

 1. vodorovné
 2. svislé
 3. univerzální
Vodorovné konzolové frézky

Mají vřeteno uloženo horizontálně. Obrábíme na nich drážky kotoučovými nebo tvarovými frézami.

Svislé konzolové frézky

Vřeteno je uloženo vertikálně. Obrábíme na nich hlavně rovinné plochy čelními frézami.

Univerzální konzolové frézky

Konstrukce je stejná jako u vodorovné frézy, ale pracovní stůl je otočný o 45°, proto na nich můžeme dělat šroubovice.

Upínaní nástrojů

 1. nástrčné frézy – na trn
 2. frézy se stopkou

Upínání obrobků

 1. strojní svěráky
 2. upínky se šroubky a destičkami
 3. stavebnicové upínací přípravky
 4. jednoúčelové upínací přípravky