Akumulátory

Akumulátory jsou elektrochemické zdroje elektrického proudu, kterým je nejprve potřeba dodat elektrickou energii. Ta se následně přeměňuje na chemickou energii a poté se zpětným pochodem přemění při uzavření obvodu opět na energii elektrickou.

Použití:
 • zdroje elektrické energie při startu
 • zdroje elektrické energie, když je motor v klidu
 • zdroje elektrické energie při nízkých otáčkách motoru
 • zdroj zásobní energie při poklesu napětí alternátoru nebo dynama při velkém odběru proudu
 • jako zdroj energie v době, kdy není odběr a alternátor dobijí akumulátor
Rozdělení:
 1. kyselé (olověné – elektrolyt H2SO4 + H2O)
 2. alkalické (zásadité – NiCd / NiFe / AgZn)

Akumulátory Varta

Olověné akumulátory

Jedná se o nejpoužívanější akumulátory u motorových vozidel, protože mají vysoké napětí jednoho článku a malý vnitřní odpor. Díky tomu se považují za akumulátory startovací.

 • U = 2V / článek
 • Vnitřní odpor = 0,001Ω / článek
 • Napětí akumulátoru = 12V
 • Počet článku v akumulátoru = 6
 • Celkový odpor akumulátoru = 0,006Ω
 • Startovací proud = až 300A

Hlavní části:

 1. kladné desky – mříž z oxidu olovičitého (PbO2), tmavě hnědá barva
 2. záporné desky – mříž z olova (Pb), šedá barva
 3. separátory – oddělují od sebe kladné a záporné desky ve článku. Jsou to izolanty PVC a jsou porézní.
 4. můstky – slouží ke spojování kladných nebo záporných desek, jejich materiálem je olovo.
 5. vana – materiálem je PVC nebo tvrzená pryž
 6. víka – zakrývají jednotlivé články akumulátoru
 7. spojovací můstky – propojují jednotlivé články akumulátoru, které jsou zapojené do série.
 8. zátky – slouží k odvětrání a uzavření článků
 9. elektrolyt – 10% roztok H2SO4 + H2O
 10. zalévací hmota – asfalt
 11. nosný koš – jen u větších akumulátorů
Princip činnosti:

Alkalické akumulátory

Nemají pro využití u motorových vozidel větší význam z důvodu velkého vnitřního odporu. Z tohoto důvodu je nemožné je použít jako startovací. Používají se pouze jako náhradní zdroje elektrické energie, když dojde k výpadku sítě (např. napájení menších přenosných spotřebičů).

 • U = 1,2V / článek
 • Vnitřní odpor = 0,003Ω / článek (výjímkou AgZn)
 • Vyšší nabíjecí proud než olověné (I = 1/5 C20)
 • Vyžadují velmi malou údržbu
 • Musí se u nich měnit elektrolyt
 • Během provozu se nemění hustota jejich elektrolytu
 • Mají cca. o 1/2 větší rozměry než olověné
 • Jsou 3x – 5x dražší než olověné
 • Drží napětí až dokonce, následně zhasnout v poslední minutě

Dělení:

 • NiCd (elektrolit – K(OH)+Li(OH)+H2O)
 • NiFe (elektrolit – K(OH)+Li(OH)+H2O)
 • AgZn (elektrolit – K(OH)+Li(OH)+H2O)
 • Metalhydridové

Kromě AgZn jsou velmi málo náročné na údržbu a pravidelné dobíjení. U některých se můžeme setkat s tzv. paměťovým efektem. Při jejich provozu nedochází ke změně hustoty jejich elektrolytu a stav nabití je možné zjistit pouze použitím voltmetru se zatěžovacím odporem.

Jednou ročně je potřeba u alkalických akumulátorů provést výměnu elektrolytu.

Tyto akumulátory drží napětí až do posledních chvil, následně dojde k úplné ztrátě napětí během několika sekund.