Základní fyzikální veličiny

Podle soustavy SI, která je mezinárodně domluvená, máme sedm základních veličin, ze kterých se poté skládají další odvozené veličiny.

Délka

 • značka: s nebo l
 • základní jednotka: metr [m]

Hmotnost

 • značka: m
 • základní jednotka: kilogram [kg]

Čas

 • značka: t
 • základní jednotka: sekunda [s]

Elektrický proud

 • množství elektrického náboje prošlého za jednotku času daným průřezem.
 • značka: I
 • základní jednotka: ampér [A]

Teplota

 • značka: T
 • základní jednotka: kelvin [K]

Látkové množství

 • slouží k vyjádření množství částic chemické látky.
 • značka: n
 • základní jednotka: mol [mol]

Svítivost

 • prostorová hustota světelného toku zdroje v různých směrech.
 • značka: I
 • základní jednotka: kandela [cd]

Povolené dekadické předpony

 • z důvodu zjednodušení výpočtu je povoleno používat předpony, které umožňují vyjádření veličin výrazem 10n.

101

dekada

102

hektoh

103

kilo

k

106

megaM

109

gigaG

1012

tera

T

1015

peta

P

1018

exa

E

10-1

decid

10-2

centic

10-3

mili

m

10-6

mikroμ

10-9

nanon

10-12

piko

p

10-15

femto

f

10-18

atto

a