Elevátory

Elevátory jsou dopravníky pro svislou nebo strmou dopravní trasu.

 

Unášecími prostředky mohou být:

  • Textilní kapsy
  • Unašeče na řetězu
  • Korečky na pásu
  • Korečky na bočních řetězech
  • Korečky s rovným dnem
  • Výkyvné kolébky (lavečky)