Písty

Písty tvoří posuvnou příčnou stěnu pracovního prostoru, přenášejí tlakovou sílu spalin na ostatní části klikového mechanismu a odvádějí teplo ze dna pístu na stěny válce. U dvoutaktních motorů řídí naplnění válce čerstvou směsí a odvod spalin.

Konstrukce:

Písty mají tvar dutého válce otevřeného do klikové skříně, jsou tvořené dvěma komolými kužely a v půdorysu po záběhu jsou oválné. Do těla pístu je zasazen pístní čep, který propojuje píst s ojničním okem.

Po obvodě pístu se nacházejí drážky pro těsnící a stírací kroužky.

Písty - foto

Dělení:

Podle materiálu:

 1. ze slitin lehkých kovů
 2. z litiny
 3. z vícevrstvých materiálů s uhlíkovými vlákny
 4. z keramických materiálů

Podle způsobu výroby:

 1. odlévané
 2. kované

Podle tvaru dna pístu:

 1. s plochým dnem
 2. s vybráním pro ventily
 3. s vydutým dnem
 4. s asymetricky vydutým dnem
 5. s deflektorem
 6. se spalovacím prostorem úplně v pístu
 7. se spalovacím prostorem částečně v pístu

Podle konstrukce pláště:

 1. s tuhým pláštěm
 2. pružné – se štěrbinou
 3. bimetalové
  • s  ocelovým kroužkem
  • s ocelovými pásky
  • se zalitým prstencem
  • s vložkou (segmentem)
  • vícedílně skládané

Požadavky na píst:

 • velká pevnost i za vysokých teplot
 • odolnost proti korozi
 • odolnost proti otěru a opotřebení
 • nízká hmotnost – z důvodu malých setrvačných sil
 • malá tepelná roztažnost
 • dobrá slévatelnost
 • snadná obrobitelnost
 • nízká cena