Potrubí

Potrubí slouží k dopravě tekutin (kapalin a plynů), někdy i sypkých látek, na krátké i delší vzdálenosti. Proudící tekutina se často využívá k přenosu tlakové nebo tepelné energie mezi dvěma místy. Aby mohla tekutina proudit, musí mít na začátku energii (pohybovou, polohovou a tlakovou), která je potřeba k překonání odporů. Kvůli hydraulickým ztrátám dochází k poklesu tlaku přepravované látky.

Přepravovaná látka je v potrubí uzavřena, pouze ve zvláštních případech mění během průtoku skupenství. Její stav se uvnitř mění málo a účinkem vnějšího ochlazování nebo oteplování může dojít k poklesu nebo nárůstu teploty dopravované látky.

Druhy potrubí
 • podle druhu dopravované látky:
  • vodní (vodovody, ropovody, olejové, naftové, benzínové, atp.)
  • plynové (plynovody)
  • parní (parovody)
  • vzduchové
 • podle tlaku:
  • nízkotlaké
  • vysokotlaké
 • podle účelu:
  • přívodní
  • odpadní
  • napájecí
  • vypouštěcí
  • větrací
  • odkalovací
  • sací
  • mazací
  • chladicí
  • výfukové
  • výtlačné
  • ostatní
Hlavní části
 • trubky (případně tvarovky) s příslušnými těsněními a spoji
 • součásti k uložení nebo upevnění
 • armatury = přístroje k uzavírání, měření a vyprazdňování
 • izolace
Požadavky na potrubí
 • nepropustnost – aby nemohlo při přepravě docházet k únikům látky
 • těsnost a hladkost – pro minimální ztráty třením a minimální ztrátu tlaku při průtoku
 • možnost regulace nebo uzavření
 • pevné uložení – musí být ale možnost dilatace z důvodu teplotní roztažnosti
 • ochrana proti vnějším vlivům
 • ochrana proti rozrušujícím chemickým vlivům z okolí nebo do dopravované látky
Veličiny u potrubí

Objemový tok – určují se z něj rozměry potřebného průřezu trubek a armatur.

Průtočná rychlost – její správná volba se projevuje na hospodárnosti provozu. Volí se podle praktických zkušeností. Pokud je rychlost příliš malá, je potřeba potrubí, které je velké, těžké a drahé. U příliš vysoké rychlosti vychází potrubí menší, lehčí a lacinější, ovšem narůstají tlakové ztráty a zároveň dochází k nárůstu spotřeby energie pro jejich překonání.

Rozměr – z ekonomických a výrobních důvodů jsou rozměry trubek a armatur normalizovány.

Jmenovitá světlost – pro její označení se používá DN a číslo, které u ocelových trubek přibližně odpovídá vnitřnímu průměru trubky v milimetrech (např.: DN 200). Na potrubí jí nelze měřit a nemůže se používat ani ve výpočtech. Volí se podle normalizované řady.