Závity

Závity jsou činnou částí šroubu nebo matice. Vznikají navinutím tvořícího profilu na válcovou plochu (šroubovici).

Využití:

Rozdělení závitů:

 • Podle navinutí:
 1. Vnější (šroub)
 2. Vnitřní (matice)
 • Podle směru vinutí
 1. Levé
 2. Pravé

Profil se navinuje většinou zleva doprava –> závit stoupá doprava –> závit pravý.

 • Podle počtu chodů
 1. Jednochodé
 2. Několikachodé

Pokud bychom navinuli 2 profily, vznikne závit dvouchodý (3 profily=trojchodý).

Hodnoty na závitu

Závity detail

d – velký průměr závitu šroubu (jmenovitý)

D – velký průměr závitu matice (jmenovitý)

d1 – malý průměr závitu šroubu

D1 – malý průměr závitu matice

d2 – střední průměr závitu šroubu

D2 – střední průměr závitu matice

d3 – malý průměr závitu šroubu ve vrcholu zaoblení závitového dna

P – rozteč závitu

α – vrcholový úhel

Terminologie

 • Profil závitu – jedná se o plochu ohraničenou myšlenou křivkou nebo lomenou čárou, která bývá omezena dvěma stejnolehlými body nacházejícími se na rovnoběžce s osou závitu. Vrcholy hraniční čáry profilu bývají zaoblené nebo zkosené.
 • Stoupání závitu – jedná se o axiální vzdálenost, o kterou se vůči sobě posune pevná matice na otočném šroubu, když dojde k otočení šroubu o 1 otáčku.
 • Šroubovice – je čárou, která vznikne otáčením bodu, který se pohybuje rovnoměrně kolem své pevné osy a zároveň se ve směru této osy rovnoměrně posouvá.
Nejčastější druhy závitů
ZávitZnačeníTvořící profilVrcholový úhel [°]Normalizováno
MetrickýMTrojúhelník60ANO
PalcovýUNTrojúhelník60ANO
WhitwortůvWTrojúhelník55ANO
Trubkový závit pro spoje těsnící na závitechRcTrojúhelník55ANO
Trubkový závit pro spoje netěsnící na závitechGTrojúhelník55ANO
Lichoběžníkový rovnoramennýTrRovnoramenný lichoběžník30ANO
Lichoběžníkový nerovnoramennýSNerovnoramenný lichoběžník33ANO
Oblý závitRDKruh30ANO
EdisonůvEKruh55ANO
ČtvercovýČtverecNE