Regulační a brzdící mechanismy

 • u strojů se udržuje rychlost tak, že se přivedená energie rovná spotřebované energii
 • u přístrojů v přesné mechanice se přebytečná energie maří brzděním

Rychlostní regulátory

 • vyrovnávají rychlosti běhu stroje způsobené změnami zatížení stroje
Rozdělení:
 1. odstředivé regulátory
 2. regulátory s třením mezi tuhými tělesy
 3. regulátory s kapalinovým třením
 4. regulátory se vzduchovým třením
 5. regulátory s působením výřivých proudů

Brzdící mechanismy

 • snižují rychlost pohybu tělesa, někdy až do úplného zastavení
 • brzděním se tělesu ubírá pohybová energie a vzniká teplo

Tlumící mechanismy

 • urychlují uklidnění zařízení tím, že odeberou kmitající části energii a přemění jí na teplo
Rozdělení:
 1. vzduchové
 2. kapalinové
 3. indukční