Válcování

Válcování je metoda plastického tváření (trvalá změna tvaru) kovu mezi dvěma otáčejícími se válci, které kov plynule stlačují. Tato metoda se používá pro výrobu tyčí různých průřezů, drátů, pásů, plechů, profilových tyčí, prstenců,… Využívá se také pro tvorbu trubek a závitů.

Při tomto způsobu zpracování se materiál prodlužuje a zároveň stlačuje. V prvním kroku vzniká nejprve „předvalek“, který se následně na doválcovací stolici upraví na konečný výrobek – „vývalek“.

Druhy válcování
 • podélné válcování – válcovaný kov prochází kolmo k osám válců
 • příčné válcování – osa válcovaných materiálů je rovnoběžná s osou válců
Válce
 • hladké
 • kalibrované

Válce jsou uspořádány do válcovacích stolic, které podle počtu válců a způsobu práce následně dělíme.

Válcovací stolice
 • jednosměrná dvouválcová – materiál položený na válečkách předního stolu projede mezi válci na zadní stůl. Následně dojde ke zvednutí obou stolů, válcovaný materiál se přesune přes horní válec zpět na první stůl, oba stoly se spustí dolů a proces se opakuje.
 • vratná dvouválcová stolice – válce se otáčejí v obou směrech a materiál se tak může pohybovat jak dopředu, tak zpět. Tuto stolici používáme pro těžké vývalky.
 • tříválcová stolice – umožňuje zpracování materiálu v obou směrech, aniž by se změnil smysl otáčení válců.
 • univerzální stolice – u této stolice se vedle vodorovných válců nacházejí ještě válce svislé, materiál je tak válcován ze všech stran.
 • poutnická stolice – skládá se ze dvou válců, které se otáčejí proti sobě. Na obvodu mají kalibr a uvnitř se pohybuje trn.

 

a) dvouválcová stolice, b) tříválcová stolice, c) Lachovo trio, d) čtyřválcová stolice, e) šestiválcová stolice, f) sedmiválcová stolice

Většinou nestačí jedna válcovací stolice, proto se používá několik stolic za sebou, čímž vzniká trať.

Válcovací tratě
 • bloková trať – slouží k válcování největších ingotů na bloky nebo velké předvalky.
 • hrubé tratě – slouží pro válcování profilových tyčí.
 • střední tratě
 • tratě na válcování drátů
 • tratě na válcování plechů

Válcování plechů a pásů za studena

Válcujeme je na vícenásobných stolicích. U materiálů, u kterých byla tvárnost vyčerpána předcházejícím válcováním, je nutné materiál žíhat v průběžných elektrických pecích.


Výroba bezešvých trubek

Vyrábí se z předvalků, současným vytlačováním a děrováním. Jedná se o příčné válcování na děrovacích strojích. Osy válců mají sklon, aby při jejich otáčení vznikla složka síly, která posouvá polotovar dopředu. Trn kalibruje vnitřek trubky.