Chemicko tepelné zpracování

Jedná se o nasycování povrchu materiálu prvky za působení tepla. Tímto zpracováním můžeme zvýšit otěruvzdornost, žárupevnost, korozivzdornost, kalitelnost, apod. Po cementování je nutné součást zakalit. Po kalení dojde k přeměně struktury na martenzitickou, která je velmi tvrdá a křehká. Jádro součásti zůstává houževnaté.

Cementování

Je to nasycování povrchu uhlíkem. Provádí se u nízkouhlíkových ocelí, aby je bylo možné spolehlivě kalit. Uhlík se dostává do povrchu obtížně, a proto se cementování provádí za zvýšené teploty.

Druhy cementačního prostředí
  • pevné – směs dřevěného uhlí a uhličitanu barnatého (BaCO3)
  • kapalné – solné lázně s obsahem chloridu sodného (NaCl), draselného (KCl), barnatého (BaCl2) a kyanidu sodného (NaCN)
  • plynné – oxid uhelnatý (CO), metan (CH4)

Nitridování

Povrch součásti je nasycován dusíkem, který při sloučení s Fe, Al a Cr vytvoří tvrdé nitridy. Tím dojde ke zvýšení tvrdosti a otěruvzdornosti materiálu.

Nitridační prostředí
  • plynné – čpavek (amoniak – NH3)
  • kapalné – směs kyanidu sodného (NaCN) a kyanatanu draselného (KOCN)

Nitridování se provádí při teplotách cca 500°C – 600°C po dobu okolo 10 hodin (záleží na typu prostředí). Po nitridaci není třeba další zpracování.

Nitrocementování

Nitrocementování je nasycování povrchu dusíkem a zároveň i uhlíkem. Povrch součásti je poté velmi tvrdý, ale pouze v malé vrstvě. Toto zpracování se provádí při teplotách 750°C – 880°C.

Nitrocementační prostředí
  • plynné – cementační prostředí s přídavkem čpavku
  • kapalné – kyanidové solné lázně

Sulfonitridace

Je to sycení povrchu sírou dusíkem a uhlíkem. Tato metoda zlepšuje součinitel tření.

Alitování

Nasycování povrchu uhlíkem. Touto metodou se lepší odolnost proti korozi za vyšších teplot.

Šerardování

Při šerardování dochází k sycení povrchu zinkem. Tato metoda zvyšuje odolnost proti atmosférické korozi.

Inchromování

Touto metodou se dodává do povrchu materiálu chrom. Docílí se vyšší odolnosti proti korozi ve slané vodě.