Kontrola a měření ozubených kol

Kontrola ozubených kol

Kontrola a měření ozubených kol začíná u polotovaru, u kterého kontrolujeme čelní a obvodovou házivost, průměr hlavové kružnice a průměr díry. Čím přesnější má být kolo, tím užší má díra toleranci. Dále se ozubení může kontrolovat šablonou na zub nebo mezeru. Nebo se bok zubu může kontrolovat na profil projektoru. Zub promítneme ve zvětšení na obrazovku a porovnáme ho s přesně vyrobenou šablonou.

Kontrola dvoubokým odvalem

Ozubené kolo se dá do záběru s přesně vyrobeným vzorkem. Vyrobené kolo je uloženo na pohyblivých saních. Nepřesnosti se projeví pohyby, které grafické zařízení zaznamená do kruhového grafu.

Měření ozubených kol

Mikrometrem s talířkovými dotyky se měří tzv. míra přes zuby. Je to vzdálenost, kterou vytíná tečna k základní kružnici poblíž roztečné kružnice. Tato vzdálenost je uvedena v normě ČSN pro různý počet zubů, ale pouze pro modul m=1. Jestli je modul jiný než 1, je tato vzdálenost rovna násobku.

Postup pro zjištění modulu neznámého ozubeného kola
  1. Spočítáme počet zubů. (z=34)
  2. Z normy ČSN 01 4675 zjistíme, že při 34 zubech měříme přes 5 zubů.
  3. Pro modul m=1 by míra přes 5 zubů měla být 13,7607[mm].
  4. Změříme míru neznámého kola přes 5 zubů. (M=40,62[mm])
  5. Míru přes zuby neznámého kola vydělíme mírou přes zuby kola s modulem m=1.

m=40,62/13,7607=2,951=3

Kdyby neznámé kolo nemělo žádnou boční vůli, byla by jeho míra přes zuby 3×13,7607=41,2821[mm].

Rozdíl mezi těmito hodnotami je boční vůle ozubení. 41,2821-40,6200=0,6621[mm].

Boční vůle musí být kvůli tepelné roztažnosti a mazání.

Příklad:

Vyrobili jsme ozubené kolo o míře přes zuby 41,2821[mm] a máme vyrobit kolo o míře přes zuby 40,6200[mm]. Rozdíl 0,6621[mm] je v normě uveden jako korekční člen 2x×m×sinα. α=20°

Této hodnotě odpovídá hodnota x×m=1,29[mm], o kterou musíme přisunout nástroj a obrábění opakovat.