Manipulační prostředky

Manipulační prostředky mají za úkol snížit fyzickou námahu a zvýšit efektivitu přepravy.

Dělení:

  • přepravní prostředky – umožňují uložení přepravovaného materiálu
  • dopravní prostředky – přemisťují materiál na místo určení

Přepravní prostředky

Svazky

Přepravují se tak tyče a plechy.

Palety

Materiál zaujímá prostor do 1m².

  1. Prosté
  2. Ohradové
  3. Skříňové
Kontejnery

Jsou to uzavřené přepravní prostředky s objemem nad 1m², pevnostně zkontrolované, s možností zapečetění.

Ukládací bedny

Jsou určené pro vnitropodnikovou dopravu. Mohou být kovové nebo plastové.

Přepravky

Slouží k ruční manipulaci. Jsou buď plastové nebo kovové.