Článkové dopravníky

Článkové dopravníky slouží k dopravě těžkých, abrazivních a horkých předmětů na kratší vzdálenost.

 

Rozdělení:

  • roštové
  • korečkové
  • laťkové
  • příčkové
  • s unášecími řetězy