Šroubové mechanismy

Šroubové mechanismy vzniknou spojením pohybového šroubu a matice. Slouží k přeměně otáčivého nebo šroubovitého pohybu na posuvný a naopak. Závit pohybového šroubu i matice je lichoběžníkový a může být jednochodý nebo vícechodý.

Použití:

Vodící šrouby soustruhů, zvedáky, svěráky, stahováky,…

Konstrukční provedení:

Přeměna točivého pohybu na posuvný:

  1. Šroub se otáčí, matice se posouvá.
  2. Matice se otáčí, šroub se posouvá.

Přeměna šroubovitého pohybu na posuvný:

  1. Šroub koná šroubovitý pohyb (otáčení i posun), matice stojí.
  2. Matice koná šroubovitý pohyb (otáčení i posun), šroub stojí.

Silové poměry a účinnost

Krouticí moment

Účinnost

γ – úhel stoupání závitu

φ – třecí úhel

Obvodová síla