Podavače

Podavače jsou zařízení určená k rovnoměrnému podávání určitého množství materiálu.

 

Rozdělení:

  • redlery
  • turnikety