Listové pružiny

Výhody

Nevýhody

Rozdělení listových pružin

 • podle tvaru:
  1. půleliptické
  2. čtvrteliptické
 • podle polohy:
  1. podélně
  2. šikmo
  3. příčně

Hlavní části listových pružin

Konstrukce listů

 1. bez drážky
 2. s drážkou

Drážka v profilu listu zabraňuje vyosení listu, proto není třeba pružinu doplňovat sponami.

Charakteristika listové pružiny

Progresivita listových pružin

Tuhost pružiny je závislá na pružící délce hlavního listu, rozměrech opěrných listů a jejich počtu.

Listová pružina s přídavným listem

Při zvýšeném zatížení dojde k prohnutí pružiny a spodní přídavný list působí jako další pružina.

Změna činné délky

Při určité deformaci se hlavní list opře o doraz nebo prostřednictvím krátké listové pružiny, která je připevněna na rámu proti hlavní pružině.

Listová pružina s přídavnou listovou pružinou

Při malém zatížení pruží pouze hlavní pružina, při zvýšeném zatížení dosednou konce přídavné pružiny na opěry a obě pružiny pruží společně.

Závěsy listových pružin

Umožňují uchycení pružiny k rámu a změnu délky pružiny při propružení.

Závěs předního konce pružiny
 • podle spojení s rámem:
  1. nýtovým spojem
  2. šroubovým spojem
 • podle umístění:
  1. ze spodu rámu
  2. ze strany rámu
Závěs zadního konce pružiny
 • podle uložení:
  1. výkyvně
  2. kluzně – pomocí kluzné nebo válcové opěry
 • podle konstrukce výkyvného závěsu:
  1. čtyřoký závěs
  2. třmenový závěs
  3. s pryžovou vložkou
  4. páskový závěs
Čtyřoký závěs
Třmenový závěs
Závěs s pryžovou vložkou

1 – pryžová vložka, 2 – hlavní list pružiny, 3 – plechové pouzdro, 4 – držák pružiny, 5 – rám automobilu

Způsoby snížení tření mezi listy listové pružiny

Namáhání a výpočet pevnosti listové pružiny

Půleliptická listová pružina se počítá, jako nosník podepřený uprostřed.

Čtvrteliptická listová pružina se počítá, jako nosním vetknutý na jednom konci.

Listovou pružinu počítáme na ohyb.