Listové pružiny

Listové pružiny a jejich využití v automobilovém průmyslu. Tento typ odpružení se využívá zejména u nákladních automobilů s tuhou nápravou.

Výhody

Nevýhody

Rozdělení listových pružin

 • podle tvaru:
  1. půleliptické
  2. čtvrteliptické
 • podle polohy:
  1. podélně
  2. šikmo
  3. příčně

Hlavní části listových pružin

Listové pružiny - hlavní části

Konstrukce listů

 1. bez drážky
 2. s drážkou

Drážka v profilu listu zabraňuje vyosení listu, proto není třeba pružinu doplňovat sponami.

Konstrukce listů

Charakteristika listové pružiny

Charakteristika listové pružiny

Progresivita listových pružin

Tuhost pružiny je závislá na pružící délce hlavního listu, rozměrech opěrných listů a jejich počtu.

Listová pružina s přídavným listem

Při zvýšeném zatížení dojde k prohnutí pružiny a spodní přídavný list působí jako další pružina.

Pružiny s přídavným listem
Charakteristika listové pružiny s přídavným listem
Změna činné délky

Při určité deformaci se hlavní list pružiny opře o doraz nebo prostřednictvím krátké listové pružiny, která je připevněna na rámu proti hlavní pružině.

Pružina s proměnnou činnou délkou
Charakteristika pružiny s proměnnou činnou délkou
Listová pružina s přídavnou listovou pružinou

Při malém zatížení pruží pouze hlavní pružina, při zvýšeném zatížení dosednou konce přídavné pružiny na opěry a obě pružiny pruží společně.

Pružina s přídavnou listovou pružinou
Charakteristika listové pružiny s přídavnou listovou pružinou

Závěsy listových pružin

Závěsy listových pružin umožňují uchycení pružiny k rámu a změnu délky listové pružiny při propružení.

Závěs předního konce pružiny
 • podle spojení s rámem:
  1. nýtovým spojem
  2. šroubovým spojem
 • podle umístění:
  1. ze spodu rámu
  2. ze strany rámu
Závěs zadního konce pružiny
 • podle uložení:
  1. výkyvně
  2. kluzně – pomocí kluzné nebo válcové opěry
 • podle konstrukce výkyvného závěsu:
  1. čtyřoký závěs
  2. třmenový závěs
  3. s pryžovou vložkou
  4. páskový závěs
Čtyřoký závěs
Čtyřoký závěs
Třmenový závěs
Třmenový závěs
Závěs s pryžovou vložkou
Závěs s pryžovou vložkou

1 – pryžová vložka, 2 – hlavní list pružiny, 3 – plechové pouzdro, 4 – držák pružiny, 5 – rám automobilu

Způsoby snížení tření mezi listy listové pružiny

Způsoby snížení tření

Namáhání a výpočet pevnosti listové pružiny

Půleliptická listová pružina se počítá, jako nosník podepřený uprostřed.

Čtvrteliptická listová pružina se počítá, jako nosním vetknutý na jednom konci.

Listovou pružinu počítáme na ohyb.

Zatížení listové pružiny