Měď a její slitiny

Měď

 • mez pevnosti = 220 [MPa]
 • tažnost = 40%
 • vysoká tepelná i elektrická vodivost, těžko odlitelná a obrobitelná, korozivzdorná
 • dobře se pájí, obtížná svařitelnost

Slitiny mědi

Bronz
 1. cíno-olověný bronz – 85% měď, 10% cín, 5% olovo
 2. hliníkový bronz – složen z mědi, hliníku, železa a niklu
 3. další druhy – jejich název je odvozen od hlavní přísady
 • odolný proti korozi a kyselinám, vysoký elektrický odpor, pevnosti při vysoké teplotě
 • využití: kluzná ložiska, topné spirály, součástky čerpadel, chemický průmysl
Mosaz
 • slitina mědi (80%) a zinku
 • čím víc zinku obsahuje, tím víc je křehký a žlutý
 • tombaky = obchodní název pro dvousložkové mosazy
 • přidává se hliník, křemík a mangan