Metrický závit

  • metrický závit je nejpoužívanější závit
  • označuje se „M“
  • tvořícím profilem je trojúhelník
  • vrcholový úhel 60°
  • podle stoupání dělíme metrické závity na hrubé a jemné (menší hloubka závitu)
  • nejčastěji se používá hrubý závit. Jemný nalezneme ve speciálních případech, např. v automobilovém a leteckém průmyslu, na tenkostěnných trubkách, na zátkách,…
  • většinou je závit provedený jako pravý

Označení

M8×1-6g

„M“ – druh závitu

„8“ – jmenovitý průměr závitu

„1“ – rozteč

„6g“ – značka tolerančního pole závitu