Identifikace vozidel

Registrační značka

Slouží k evidenci dopravních orgánů, STK a pro řešení dopravních přestupků, spáchaných daným vozidlem.

Registrační značky v ČR obsahují 5 až 7 znaků. První písmeno označuje kraj, ve kterém došlo k registraci vozidla. Výjimkou jsou prémiové RZ, které obsahují znaků 8.

Kromě čísel a písmen se RZ rozlišují také různými barvami znaků. Modré znaky jsou určeny pro auta diplomatických a konzulárních úředníků a pro cizince. Zelené znaky označují vozidla, která zatím nebyla schválena pro provoz na pozemních komunikacích nebo nesplňují současné podmínky pro provoz (např. veteráni).

Kromě současných RZ můžeme v ČR vidět ještě RZ vydávané do roku 2001, která se skládají ze dvou nebo třech písmen a dvou dvojic číslic.


České RZ na přání

OznačeníKraj
APraha
BJihomoravský
CJihočeský
EPardubický
HKrálovéhradecký
JVysočina
KKarlovarský
LLiberecký
MOlomoucký
PPlzeňský
SStředočeský
TMoravskoslezský
UÚstecký
ZZlínský

Mezinárodní poznávací značka

Označuje stát, kde bylo dané vozidlo zaregistrováno a je doplňkem registrační značky. Každý stát má přidělenou značku, která se skládá z jednoho až tří písmen. Tato písmena jsou na vozidle vyznačena černou barvou na bílém podkladu ve tvaru elipsy.

Značka České republiky je CZ.

Pokud je vozidlo vybaveno registrační značkou s modrým pruhem EU, nemusí být mezinárodní poznávací značka v rámci EU na vozidle vylepena.

VIN kód

VIN je mezinárodně jednoznačný identifikátor motorových vozidel. Tento kód je přidělen každému vozidlu při výrobě. Kód tvoří 17 znaků a jeho formát je normovaný. V USA je formát VIN kódu ještě oproti normě upřesněn, takže tam VIN nese dodatečné informace.

Umístění a význam pozice

VIN kód je zpravidla vyražený na štítku, který je trvale připevněný ke karoserii vozidla nebo je vyražen přímo do karoserie (většinou na obtížně dostupné a záměnné části nosného skeletu). VIN se razí po lakování karoserie za použití předformovaných raznic. U modernějších vozů bývá duplikován i na dalších místech (např. v průhledu stínícího lemu čelního okna).


WMI – světový kód výrobce

WMI (World Manufactured Identifier) tvoří první 3 znaky VIN kódu a popisují výrobce vozidla. Kódy jsou přiděleny všem světovým výrobcům. WMI je jedinou striktně povinnou částí VIN kódu. U malosériových výrobců (do 500 aut ročně) se používá na třetí pozici číslo 9 a další tři znaky kódu výrobce jsou na pozicích 13, 14 a 15. Velký výrobci mají přiděleno kódů několik, někteří třetím znakem rozlišují např. druh vozidla, část firmy,…

První znak: světadíl

Druhý znak: stát

Třetí znak: výrobce

VDS – popisný kód vozidla

VDS (Vehicle Descriptor Section) popisuje vlastnosti vozidla. Tvoří ho znaky na 4 – 9 pozici VIN kódu. Popisuje zejména typ, model, výbavu, apod. Struktura VDS není přesně definována a u jednotlivých výrobců se výrazně liší.

VIS – rejstříkový kód vozidla

VIS (Vehicle Identifier Section) je tvořen znaky na pozicích 10 – 17. Tvoří pořadové číslo vozidla, díky němuž je konkrétní vozidlo jednoznačně označeno. Způsob, kterým budou tato čísla přidělována, je ponechán na výrobci, některé znaky však často mají konkrétní význam.

Znak na 10. pozici často (v Severní Americe vždy) určuje modelový rok vozidla. Znak A označuje rok 1980, B rok 1981,…, Y rok 2000. Následující roky jsou až do roku 2009 označovány čísly 1-9. Rok 2010 opět označuje písmeno A, 2011 písmeno B, atd. Modelový rok nemusí být vždy shodný s rokem výroby (vozidla pro následující rok se většinou zavádějí do výroby před koncem roku).

Znak na 11. pozici obvykle označuje konkrétní výrobní závod.

Zbytek znaků je zpravidla přidělován postupně, v Severní Americe je povinně tvořen pouze čísly.

FE-Schrift

FE-Schrift (Fälschungserschwerende Schrift) je písmo, které se používá na poznávacích značkách u vozidel registrovaných v Německu od listopadu 2000.

Všechny znaky mají jedinečný tvar, takže není možné použitím černé barvy nebo lepicí pásky upravit např. písmeno P na R, apod.

Podklad značky je tvořen reflexní bílou barvou, což činí jakékoliv zásahy do značky obyčejnou bílou barvou viditelné (zejména v noci).

Všechny znaky jsou vysoké 75 mm, písmena jsou široká 47,5 mm, číslice jsou široké 44,5 mm. Pro menší značky (např. na motocyklech) jsou znaky vysoké 49 mm, písmena široká 31 mm a číslice jsou široké 29 mm.

Elektronické mýtné

Jedná se o moderní způsob elektronického sledování pohybu vozidel, kterým je zpoplatněno využívání pozemních komunikací.

Vozidla musí být vybavena palubní jednotkou, která umožňuje identifikaci vozidla.

Mikrovlnný systém

Vozidla jsou sledována pomocí mýtných bran, tedy použitím portálů nad vozovkou s detektory vozidel (snímače mikrovlnného signálu, kamery). Je používán ve většině evropských zemí a standardizován v rámci EU.

Satelitní systém

Umožňuje celoplošné sledování vozidel, nejen na speciálně vybavených komunikacích. Používá se pouze v Německu, i zde je doplněn mikrovlnným kontrolním systémem.

Palubní jednotka OBU (On-Board Unit) získává za jízdy aktuální informace o poloze vozidla pomocí satelitního systému GPS, která shromažďuje a po opuštění placeného úseku je odesílá jako SMS zprávu do výpočetního centra. OBU má modul DSRC, který je určen pro komunikaci s mikrovlnnými stanovišti (využívají se pro kontrolu placení mýtného).

Číslo karoserie a číslo motoru

Podle těchto kódů se prováděla identifikace vozidel před rokem 1983, kdy se začal používat VIN kód. Jejich forma nebyla nijak určovaná a ani nebyla normalizovaná. V současné době číslo karoserie a číslo motoru slouží pouze jako doplňující indikátory. Číslo motoru je vyraženo do bloku motoru a číslo karoserie se razí do těžce vyměnitelného dílu karoserie. Pro kontrolu se zapisuje i do technického průkazu.