Pístní čepy

Pístní čepy přenášejí tlak plynu ve válci i setrvačné síly pístu na ojnici.

Konstrukce:

Pístní čepy jsou normalizované. Nejčastěji jsou duté a jejich mazání je zajištěno rozstřikem nebo tlakovým oběhovým mazáním.

Materiál:

 • cementační ocel (12 020, 14 220)
 • nitridační ocel (15 230)
 • ocel pro indukční povrchové kalení (12 050)

Uložení:

 • pevně v pístu (tolerance N6/h4, N7/h6) a volně v ojnici (tolerance D8/h4, D8/h6)
 • volně v pístu a pevně v ojnici
 • volně v pístu i v ojnici, potom zajištěné proti axiálnímu posunu

Pístní čep

Rozdělení:

Podle způsobu výroby:

 1. obráběné z tyčového materiálu
 2. protlačované za studena (pro velká namáhání)

Podle zpracování a tepelné úpravy:

 1. kalené
 2. broušené
 3. leštěné
 4. chromované

Podle zajištění:

 1. pojistným kroužkem (Seegerovou pojistkou)
 2. drátovou pojistkou
 3. bronzovými čočkami

Podle tvaru:

 1. válcové duté
 2. s kuželovými konci vnitřní dutiny
 3. s dutinou uzavřenou
  • na konci
  • uprostřed

Pevnostní kontrola

Pístní čep - rozměry

Kontrola na ohyb

Kontrola na ohyb

*P max = maximální tlak na píst

Kontrola na otlačení v ojnici

Kontrola na otlačení v ojnici

Kontrola na otlačení v pístu

Kontrola na otlačení v pístu