Mechanismy s přerušovaným pohybem

Mechanismy s přerušovaným pohybem mění kývavý nebo plynulý pohyb na přerušovaný otáčivý nebo posuvný pohyb. Hnací součást pohání hnanou část, která střídá pohyb s klidovými polohami.

Výhody
 • rychlá reakce
 • jemná regulace pohybu hnaného ústrojí
 • nastavitelnost zdvihu nebo dráhy
Nevýhody
 • obtížná výroba a montáž
 • velké opotřebení
 • velké pasivní odpory
 • hlučný provoz a rázy
 • nutnost blokovacího zařízení

Použití

 • elektrotechnika
 • hodinářství

Mžikové mechanismy

 • používají se k vypínání proudového obvodu
 • kontakt se překlopí, když moment překoná třecí odpor
 • mechanismus je napínán pružinou

Dělení:

 1. s ovládací páčkou
 2. s tlačítkem

Podávací mechanismy

 • používají se k podávacímu pohybu
 • poháněná soustava se pohybuje po přítrzích

Dělení:

 1. podávací mechanismy se zubovými západkami
 2. podávací mechanismy se svěrnými západkami
 3. stavítkové podávací mechanismy
 4. drapákové podávací mechanismy

Krokové mechanismy

Použití:

 • v hodinářství

Základní členy:

 1. kývající krokový člen
 2. západky
 3. rohatka