Titan

  • 1,6x těžší než hliník, ale také 5x pevnější
  • vysoká mez únavy
  • mez pevnosti: 400 [MPa]
  • hustota: 4500 [kg/m³]
  • teplota tání: 1655°C
  • vyrábí se ve vakuu a ve speciální atmosféře
  • slitiny titanu se vyrovnají pevností oceli, ale jsou lehčí a zachovají si vlastnosti i při vysokých teplotách
  • využití: protézy v lékařství