Ojnice

Ojnice jsou strojní součásti, které spojují pomocí pístního čepu píst s klikovou hřídelí. Mění posuvný  (přímočarý vratný) pohyb pístu na otáčivý pohyb klikového hřídele a přenášejí tlak z pístu na klikovou hřídel.

Materiály:

 • oceli
  • uhlíkové oceli – 11 500, 11 600
  • legované zušlechtěné oceli – 12 040, 14 240, 15 260
 • litiny
 • hliníkové slitiny
 • spékané kovy

Způsob výroby:

 • odlévání
 • zápustkové kování
 • lisování

Ojnice

Konstrukční provedení

 • S pístním okem i klikovou hlavou nedělenou

Schéma ojnice s okem i hlavou nedělenou

 • S klikovou hlavou dělenou

Schéma ojnice s hlavou dělenou

 • Se závěsným okem
  • pro vidlicové motory

Schéma ojnice se závěsným okem

 • Rozvidlená ojnice
  • pro vidlicové motory
  • skládají se z hlavní a vedlejší ojnice

Schéma rozvidlené ojnice

Pevnostní kontrola

Dřík
 • Určení redukované délky

Schéma redukované délky ojnice

 • Určení postupu kontroly na tlak/vzpěr

Profil ojnice

 • Kontrola dříku ojnice na ohyb od přídavné odstředivé síly


Pístní oko

Schéma průřezů pístního oka

 • Průřez I – tah

 • Průřez II – ohyb

Kontrola klikové ojniční hlavy

Schéma průřezů ojniční hlavy

 • Průřez I – tah

 • Průřez II – ohyb

Kontrola ojničních šroubů
 • Namáhání na tah – jsou montovány s velkým přepětím

 • Namáhání na střih