Klimatizace

Klimatizace je zařízení, které slouží k udržování požadované teploty uvnitř automobilu. Podle počtu zón, na které je oblast interiéru rozdělena, jsou klimatizace jednozónové, dvouzónové, vícezónové. Podle ovládání se dělí na manuální a automatické.

Hlavní části klimatizací

Klimatizace je okruh tvořený kompresorem (pístový nebo rotační), kondenzátorem, expanzním zařízením, akumulátorem, dehydrátorem, výparníkem, kabinovým filtrem, tlakovým spínačem a propojovacími prvky.

 • Kompresor
  Způsobuje proudění chladiva v klimatizačním okruhu. Může stlačovat chladivo pouze v plynném skupenství, kapalina by ho poškodila.
 •  Kondenzátor
  Pracuje na principu výměníku. Přenáší teplo mezi chladivem a okolním prostředím.
 • Expanzní zařízení
  Plní funkci škrtícího elementu a rozděluje okruh na vysokotlaký a nízkotlaký. Chladivo se zde mění z kapalného na plynné.
 • Akumulátor
  Filtruje chladivo, odstraňuje z něj vlhkost a chrání kompresor před nasátím kapalného chladiva. Také slouží jako rezervoár chladiva.
 • Dehydrátor
  Funguje jako odvodňovací filtr a slouží také jako rezervoár pro kapalné chladivo. Uvnitř se nachází vysoušecí jednotka, která zachycuje nečistoty vzniklé otěrem v kompresoru.
 • Výparník
  Je umístěn v topném a ventilačním systému, kterým je rozváděn vzduch do vozu. Vzduch je zde chlazen a sušen. Dochází zde ke vstřikování chladiva, které odebírá okolnímu vzduchu teplo. Vlhkost vzduchu zde kondenzuje a zůstává vysrážená na povrchu výparníku.
  Výparník je tvořen měděnými trubičkami a hliníkovými lamelami. U velkých nebo luxusních vozů mohou být výparníky dva.
Výparník klimatizace
Princip činnosti výparníku klimatizace. Zdroj: https://www.vutbr.cz/www_base/zav_prace_soubor_verejne.php?file_id=51806
 • Kabinový filtr (pylový filtr)
  Zabraňují prachu, pylu a dalším nečistotám vniknout do interiéru vozu. Nová generace uhlíkových kombinovaných filtrů dokáže zabránit i vnikání zápachů.
kabinový filtr
Zdroj: vlastní tvorba.
 • Tlakový snímač
  Slouží jako kontrolní prvek v okruhu klimatizace. Hlídá správné tlakové podmínky okruhu a vypíná a zapíná kompresor.

Princip činnosti

Kompresor z nízkotlaké části nasaje chladivo v plynném stavu, a poté je kompresorem stlačováno a dostáváno do vysokotlaké části systému. Díky vysokému tlaku se zvýší teplota plynu. Po průchodu kompresorem pokračuje do kondenzátoru, kde předává část tepla. V kondenzátoru, dojde k jeho kondenzaci.

Chladivo, které se nachází v kapalném stavu a má nižší teplotu než po stlačení kompresorem, pak jde přes expanzní ventil, kde se rozpíná a mění se z kapaliny při vysokém tlaku na plyn při nízkém tlaku. Ztrácí tepelnou energii, která byla potřeba pro tuto přeměnu. Plynné médium s nízkou teplotou se při nízkém tlaku dostává do výparníku, kde dojde k ochlazení. Výparníkem proudí do vozidla čerstvý vzduch a ochlazuje se průchodem skrz studený výparník. Poté je pomocí ventilátoru vháněn rovnou do kabiny vozidla.

Z výparníku je chladivo v plynném stavu znovu nasáváno kompresorem a celý koloběh se neustále opakuje. Okruh obsahuje ještě nádobku pro chladivo a vysoušeč, který se stará o odvlhčování jeho přebytečné vlhkosti.

Servis klimatizace

Servis klimatizace se provádí každý rok. Jeho součástí je doplnění chladiva, výměna pylového filtru, dezinfekce okruhu a výparníku. Dezinfekci je možné provádět ozonovým čističem, který se vloží do vozidla a nechá se působit cca. hodinu. Vozidlo musí být uzavřený a pro maximální účinnost by měl být zapnutý vnitřní okruh klimatizace.

Chladivo se doplňuje pomocí speciálních zařízení k tomu určených. Každý vůz má jiné množství chladiva, doplňuje se podle tabulkových hodnot, případně podle štítku na vozidle.

Mezi nejčastější závady patří netěsnící okruh klimatizace (únik chladiva) nebo např. porucha kompresoru.
Pokud není okruh klimatizace pravidelně dezinfikován, může být negativně ovlivněno zdraví posádky, z důvodu množení virů a bakterií v okruhu.

zařízení pro servis klimatizace
Zařízení pro servis klimatizace. Zdroj: vlastní tvorba.
generátor ozonu
Generátor ozonu. Zdroj: vlastní tvorba.

Chladivo

V minulosti se používala chladiva, která jsou známá pod názvem freony. Později se ovšem prokázal jejich špatný vliv na životní prostředí, a tak se přešlo na uhlovodíky částečně halogenované. V současné době je i použití těchto chladiv zakázáno a používají se jen fluorované uhlovodíky a jejich směsi. Tato chladiva jsou již bez chloru a nenarušují ozónovou vrstvu. 

Nejčastěji používaná chladiva v automobilových klimatizacích:

 • R12 – do roku 1995
 • R134a – do konce roku 2016
 • R1234yf – nejčastěji používané chladivo u nových vozidel
chladivo klimatizace
Chladivo klimatizace. Zdroj: vlastní tvorba.

Vliv klimatizace na spotřebu vozidla

Fungování klimatizace má vliv na spotřebu hlavně při prvotním nachlazení vozu. V tomto okamžiku může spotřeba vozidla vzrůst až o 4 litry na 100 kilometrů (podle měření autoklubu ADAC). Po dosažení požadované teploty je spotřeba vyšší, oproti jízdě s vypnutou klimatizací, přibližně o 0,5 litru na 100 kilometrů.