Vačkové mechanismy

 • vačkové mechanismy jsou rovinné nebo prostorové křivkové mechanismy. Slouží k převodu rotačního pohybu na přímočarý vratný a kývavý nebo vytvářejí převod mezi 2 posuvnými pohyby.
 • křivkovým členem je vačka, jejíž profil odpovídá předem určenému průběhu pohybu koncového členu mechanismu. U prostorového křivkového mechanismu je vačka válcová s drážkou.
 • skládají se z:
  1. rámu
  2. křivkového členu
  3. hnaného členu

Použití:

 • ovládání ventilových rozvodů spalovacích motorů
 • textilní stroje
 • balící stroje
 • obrábění křivkových ploch

Výhody

 • Hnaný člen může být v klidu při pohybu hnacího členu
 • Snadná změna pohybových vlastností jinou vačkou
 • Snadné udržení požadovaného pohybu daného členu

Nevýhody

 • Složitá výroba
 • Nutnost zajistit stálý dotyk zdvihátka
 • Rychlé opotřebení stykových ploch
 • Nutnost zajistit mazání
 • Hlučnost

Zákon vačky

Nejdříve se stanový zákon pohybu hnaného členu. Vychází se z výrobního pochodu uskutečňovaného navrhovaným strojem nebo z požadavku přemístění hnaného členu za určitý čas z jedné polohy do druhé.

Nejrozšířenější zákony pohybu

 1. parabolitický
 2. sinusový
 3. cosinusový
 4. lineární

Nejběžnější tvary vaček

 1. tangenciální vačka
 2. harmonická vačka
 3. vačka s vypouklím okem