Klínové mechanismy

Pracují na podobném principu jako šroubové mechanismy. Lze jimi pomocí nakloněné roviny přeměňovat posuvný pohyb na posuvný pohyb, ale jiného směru.