Klínové mechanismy

Klínové mechanismy pracují na podobném principu jako šroubové mechanismy. Lze jimi pomocí nakloněné roviny přeměňovat posuvný pohyb na posuvný pohyb, ale jiného směru.

Schéma - klínové mechanismy
Výpočet - klínové mechanismy