Lichoběžníkový závit

Lichoběžníkový závit se rozděluje na rovnoramenný nerovnoramenný.

Lichoběžníkový závit rovnoramenný

  • bývá také nazýván jako „trapézový závit“
  • profilem závitu je rovnoramenný lichoběžník s vrcholovým úhlem 30°
  • využití: u obráběcích strojů (např. pohon suportu soustruhu)

Označení

Tr 48 × 8

„Tr“ – druh

„48“ – jmenovitý průměr

„8“ – rozteč

Lichoběžníkový závit nerovnoramenný

  • profilem závitu je nerovnoramenný lichoběžník s vrcholovým úhlem 33°
  • využití: šrouby zatížené jednostrannou silou (lisy)

Označení

S 48 × 8

„S“ – druh

„48“ – jmenovitý průměr

„8“ – rozteč