Hořčík

  • značka: Mg
  • nejlehčí kov
  • dobře obrobitelný
  • hustota: 1700 [kg/m³]
  • teplota tání: 1657°C
  • mez pevnosti: 200 [MPa]
  • využití: při výrobě lehkých a pevných slitin, jako redukční činidlo v organické syntéze a při pyrotechnických aplikacích