Vibrační dopravníky

Nosným prostředkem je žlab nebo trubka, které konají kmytavý pohyb.