Alternátory a dynama

Alternátor

Alternátor je elektrický točivý stroj – generátor, který slouží k výrobě střídavého napětí. Přeměňuje otáčivou mechanickou energii na energii elektrickou.

Výhody oproti dynamu:
 • má lepší účinnost – nemá ztráty napětí na komutátoru a na kartáčcích
 • má větší frekvenční rozsah – začíná dobíjet již od volnoběhu
 • střídavé napětí se dá transformovat na napětí vhodné pro osvětlení výbojkami nebo speciální rozmrazovače
 • nemusí mít komutátor (usměrnění zajišťují diody)
 • delší životnost
 • méně náročný na údržbu
 • lepší činitel plnění u střídavého vinutí (při stejném výkonu vyjdou menší rozměry alternátoru)
 • do regulátoru se nemusí montovat ani spínač zpětného proudu, ani cívku proudového omezení, protože k omezení střídavého proudu při vysokých otáčkách dojde samovolně díky indukčnímu odporu
Rozdělení alternátorů:
 1. jednofázové
 2. třífázové (nejčastěji používané)
Rozdělení podle buzení:
 1. s permanentním magnetem (nedají se regulovat)
 2. se stejnosměrným buzením